+359 66 866 006
гр. Габрово, ул.Янтра1, над A1
sdelka_bg@abv.bg

възможност за наемане на отделни помещения